Risteilyehdot

TUPLIS

Tupliksen osallistujien täytyy valita molemmille risteilyille vähintään yksi ruokailu.

Jotta järjestelyt sujuisivat mahdollisimman sujuvasti, laivalta täytyy poistua risteilyjen välillä. Tähän kuitenkin ohjastamme myöhemmin järjestäjäpuolelta.

Tupliksen ohjelmaan osallistumiseen vaaditaan After lecturen kautta hankitut liput.

Matkaehdot

Luonnontieteiden Jouluristeily 2023 järjestäjänä toimii After lecture ry. Risteilyn aikana laivan normaalitoiminnoista vastaa Tallink Silja.

Laivalla noudatetaan viranomaismääräysten lisäksi Tallink Siljan järjestyssääntöjä ja määräyksiä.

Laivalla turvallisuudesta ja järjestyksenvalvonnasta vastaa laivayhtiö. Tallink Siljan säännöt, määräykset ja ohjeet löydät kokonaisuudessaan Tallink Siljan internetsivuilta: http://www.tallinksilja.com/fi/web/fi/hyva-tietaa

Matkavaraukset ovat sitovia. Matkan hinta määräytyy matkustajien lukumäärän ja valitun hyttiluokan sekä lisäpalvelujen mukaisesti. Varattuun matkaan on mahdollista tehdä muutoksia ja/tai peruutuksia järjestäjän ilmoittamien perutusehtojen (alla) mukaisesti.

Matkustajat majoitetaan varauksessa valittuun hyttiluokkaan. Tallink Siljalla tai järjestäjällä on kuitenkin oikeus muuttaa matkustajien hyttiluokkaa paremmaksi hyttikiintiöiden täytyttyä tai ylivaraustapauksissa. Tallink Siljalla tai järjestäjällä ei ole kuitenkaan oikeutta veloittaa em. tapauksessa tehdystä muutoksesta matkustajia.

Matkustaja vastaa itse itsestään ja huolehtii siitä, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan esim. ruokailuissa. Järjestäjä ei hyvitä esim. käyttämättä jääneitä ruokailukuponkeja. Peruutustapauksissa järjestäjä hyvittää matkalipun ja ruokailun alla mainittujen peruutusehtojen mukaisesti.

Järjestäjän tuottamassa materiaalissa mainitut ajat ovat kaikki Suomen aikaa. Muutokset ja lisäykset ohjelmaan ovat mahdollisia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Luonnontieteiden Jouluristeilyllä voidaan taltioida tapahtumia järjestäjän toimesta tai järjestäjä voi hankkia tallenteita käyttöönsä matkustajilta. Kuvia ja muita tallenteita voidaan käyttää järjestäjän järjestämien tapahtumien markkinoinnissa sekä niitä voidaan julkaista kuvagalleriassa.

Laivan tax free -myymälään on menomatkalla osto-oikeus kuuteen matala-alkoholiseen tölkkijuomaan tai yhteen viinipulloon. Muita alkoholituotteita voi ostaa vain paluumatkalla.

Peruutusehdot

Vain yhteyshenkilö voi tehdä muutoksia ja peruutuksia varaukseen. Ensisijaisesti muutoksia tehdään 30.10.2023 asti Kide.appin kautta. Tämän jälkeen mahdolliset muutokset ja peruutukset tehdään sähköpostitse (varaukset(at)jouluristeily.net). Ruokailuja ei ole mahdollista peruuttaa niiden varaamisen jälkeen, mutta niitä on mahdollista ostaa lisää.

Kokonaishinnan muuttuessa varaukseen tehtävien muutosten seurauksena tulee erotus yhteyshenkilölle joko maksettavaksi tai palautettavaksi. Palautettavasta summasta vähennetään kuitenkin 50 tai 100 % riippuen muutoksen tai peruutuksen ajankohdasta (perusteet mainittu alla).

Ennen 30.10.2023 tehdyistä peruutuksista ja palautuksiin oikeuttavista muutoksista palautetaan 50 %. Palautettavat maksut hyvitetään yhteyshenkilön ilmoittamalle tilille. 30.10.2023 jälkeen tehdyistä peruutuksista ja muutoksista ei myönnetä hyvityksiä. Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka ylivoimaisen esteen (esim. vakava sairastapaus) vuoksi. Tällaisissa tapauksissa noudatetaan yleisiä valmismatkaehtoja Tallink Siljan käytännön mukaan.

Järjestäjä ei korvaa matka-, majoitus- tai muita vastaavia kuluja, jotka aiheutuvat laivasta myöhästymisen, matkalipun hukkumisen, laivaan pääsyn eväämisen tai viranomaistoimien vuoksi.

Tietosuojaseloste Luonnontieteilijöiden Jouluristeilyn ja TUPLIS Tuplaristeilyn asiakastiedoista

Tässä selosteessa esitetään Luonnontieteilijöiden Jouluristeilyn (myöhemmin “Jouluristeily”), sekä TUPLIS Tuplaristeilyn (myöhemmin “Tuplis”) asiakastietojen käsittelyn perusteet ja tietojen luovutusehdot. Tiedot kerää After lecture ry, joka vastaa Jouluristeilyn järjestämisestä.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjän nimi: After lecture ry Postiosoite: Komulainen Anita, Yo-kylä 15 A 117, 20540 TURKU, Y-tunnus: 3063339-4 Sähköpostiosoite: board@jouluristeily.net

Tietojen käsittelyn tarkoitus

After lecture ry käsittelee asiakkaiden henkilötietoja välittääkseen ne Tallink Silja Oy:lle merilain vaatiman matkustajaluettelon laatimista varten sekä huolehtiakseen Jouluristeilyyn ja Tuplikseen liittyvästä olennaisesta tiedotuksesta ja asiakaspalvelusta.

Yhteyshenkilö

Rekisteristä vastaa After lecture ry:n puheenjohtaja. Yhteyshenkilön yhteystiedot löytyvät PRH:n rekisteristä. Vuonna 2023 yhteyshenkilönä toimii Anita Komulainen.

Kerättävät tiedot

After lecture kerää asiakkailtaan seuraavat tiedot: Koko nimi Syntymäaika Sähköpostiosoite Kansalaisuus Tallink Siljan kanta-asiakastieto / Club One -numero

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

After lecture luovuttaa asiakastiedot kokonaisuudessaan Tallink Silja Oy:lle, joka käsittelee tietoja omien tietosuojaperiaatteidensa mukaan (https://fi.tallink.com/tietosuojaperiaatteet). Muille tahoille tietoja ei luovuteta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Jouluristeilyn ja Tupliksen asiakastietoihin on pääsy ainoastaan After lecturen toimihenkilöillä. Tietoja säilytetään ulkoisen palveluntuottaja palvelussa hyvän tietosuojaperiaatteen mukaisesti.

Tietojen säilytys, poistaminen ja muuttaminen

Asiakastietoja säilytetään ilmoittautumisesta tapahtumaan saakka, sekä kuusi (6) kuukautta tapahtuman jälkeen reklamaatioita ja asiakaspalvelua varten. Asiakkaalla on oikeus pyytää tietonsa poistettavaksi tapahtuman jälkeen tai ennen tapahtumaa, mikäli hän peruuttaa osallistumisensa.